CV | Publikacje | Dydaktyka | Aktualności | Galeria | Kontakt

Wykaz publikacji

Opublikowane prace:


Krzysztof T. Konecki (2008) Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej Przegląd Socjologii Jakościowej , Tom IV Numer 3

Krzysztof T. Konecki (2008)Touching and Gesture Exchange as an Element of Emotional Bond Construction. Application of Visual Sociology in the Research on Interaction between Humans and Animals [93 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research , 2008, 9(3), Art. 33,

Krzysztof T. Konecki (2008) Economic Sociology as a Sociology of Economic Action , in: Nowak Alojzy, Glinka Beata, Management: Qualitative And Quantitative Research. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008

Krzysztof T. Konecki (2008) "Dotyk i wymiana gestów jako element wytwarzania więzi emocjonalnej. Zastosowania socjologii wizualnej i metodologii teorii ugruntowanej w badaniu interakcji zwierząt i ludzi."
Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom IV Numer 1.
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume6/PSJ_4_1_Konecki.pdf

Krzysztof T. Konecki, Roberta Prusa symboliczno – interakcjonistyczna etnografia rynku a budowanie uogólnień. Negocjowalność i konstruowanie symboli w działaniu ekonomicznym. W: red. Sławomir Partycki , Kultura a rynek, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008

Krzysztof T. Konecki, Zarządzanie talentami – zarządzanie lamentami, czyli jak rozwija się geniusz? W: red. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór, Problemy Socjologii Gospodarki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2008

Konecki, Krzysztof T. "Book Review: Playing With My Dog Katie. An Ethnomethodological Study of Canine – Human Interaction.", Qualitative Sociology Review Vol. III Issue 3, 2007
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/archive_eng.php

Krzysztof T. Konecki Editorial: Special issue - People and Animals. On the problem of intersubjectivity in interactions of humans and animals, Qualitative Sociology Review, Vol. III Issue 1, 2007
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume6/QSR_3_1_Editorial.pdf

Konecki, Krzysztof T. (2007) "Pets of Konrad Lorenz. Theorizing in the social world of pet owners.", Qualitative Sociology Review, Vol. III Issue 1, 2007
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume6/QSR_3_1_Konecki.pdf

Krzysztof T. Konecki, Wprowadzenie do polskiego wydania, D. Silverman Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. Warszawa: PWN, 2007

Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, (red.) Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
https://www.ksiegarnia.uni.lodz.pl//index.php?akcja=prezentacja&id=481

Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, Wstęp. W: Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, (red.) Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007

Procesualne ujęcie organizacji. Organizacje, struktury, procesy, tożsamości. W: Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, (red.) Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007

Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, (red.) Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007 (monografia)
https://www.ksiegarnia.uni.lodz.pl//index.php?akcja=prezentacja&id=482

Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, (red.) Wstęp. W: Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007

Krzysztof Konecki, Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężenia zwrotne w działaniu. (rozdział 2) W: Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007

Krzysztof T. Konecki, Działanie przedsiębiorcze. Auto – praca nad tożsamością a społeczny proces konstruowania motywacji do działania przedsiębiorczego. W: red. J. Leoński, U. Kozłowska, W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Uniwersytet Szczeciński – Economicus, 2007

Krzysztof T. Konecki, Elżbieta Frączak – Konecka, Identity Work, Redefinitions of Self and Self – Confidence in Narratives of Polish Entrepreneurs. The Paradox of Individualistic Collective Identity. In: ed. by S. Partycki Nowoczesność – Ponowoczesność. Społeczeństwo Obywatelskie w Europie Środkowo – Wschodniej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007

Krzysztof T. Konecki, "Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium folkloru fabrycznego", Przegląd Socjologii Jakościowej , Monografie, Tom 3, no 1, 2007,
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume3/PSJ_monografie_1.pdf (wznowienie publikacji z roku 1992, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Folia Sociologica, 24)

Procesualne ujęcie organizacji. Interpretatywna socjologia organizacji i zarządzania, w: Krzysztof T. Konecki, Beata Glinka (red.) Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006

Krzysztof T. Konecki, Beata Glinka (red.) Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006,
https://www.wydawnictwo.uni.lodz.pl//index.php?akcja=prezentacja&id=345

'Reproduction of Organizational Culture. What Does Organizational Culture Recreate', Problems and Perspectives in Management, Vol. 4, issue 4: 26-41, 2006

Konecki, Krzysztof T., Kacperczyk, Anna, Editorial: From "a defense of doubting" to concept grounding, [w:] "Qualitative Sociology Review", Vol. II, Issue 3, December 2006, ss.3-4,
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/volume5.php, 2006

Krzysztof T. Konecki, Izabela Ślęzak, Od Redakcji: Rozwój socjologii jakościowej w działaniu. Przegląd Socjologii Jakościowej. Tom II, Nr 1, 2006

Od Redaktorów Naukowych (współredakcja Tomu z Beatą Glinką) Problemy Zarządzania, 1: 5-10, 2006

Socjologia Gospodarcza Jako Socjologia Działań Ekonomicznych. Perspektywa socjologii jakościowej. Problemy Zarządzania, Nr 1: 11 - 25, 2006

Analiza danych jakościowych. Procesy i procedury. Przegląd Socjologiczny. Nr 4: 267 - 282, 2005

Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom 1, no 1, 2005
Zobacz: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume1/PSJ_1_1_Konecki.pdf

Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof T. Konecki, Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa: Scholar, 2005
Zobacz: http://www.scholar.com.pl/cgi-bin/scholar/zamow_1412?tpU2hhnF;;128

Wprowadzenie (wspólnie z E. Hałas) w: Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof T. Konecki, Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa: Scholar, 2005

Problem interakcji symbolicznej a konstruowanie jaźni, w: Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof T. Konecki, Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa: Scholar, 2005

Teoria ugruntowana a kontekst odkrycia. Naturalna historia pewnego badania. W: Red. Jacek Leoński, Agnieszka Kołodziej - Durnaś, W kręgu socjologii interpretatywnej - zastosowanie metod jakościowych. Szczecin, USz, Economicus, 2005

Konecki , Krzysztof T., Kacperczyk, Anna M. & Marciniak, Lukasz T. (2005, September). Polish Qualitative Sociology: The General Features and Development [43 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 6(3), Art. 27. 2005.
Zobacz: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-05/05-3-27- e.htm

Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno - symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa: Scholar. 2005 Zobacz: Spis treści
http://www.scholar.com.pl/cgi-bin/scholar/zamow_1443?tpU2hhnF;;174

The problem of symbolic interaction and of constructing self, w: Qualitative Sociology Review, Vol. 1, No 1, 2005
Zobacz: www.qualitativesociologyreview.org

Editorial - Qualitative Understanding of Others and Qualitative Sociology, w: Qualitative Sociology Review, Vol. 1 No 1, 2005
Zobacz: www.qualitativesociologyreview.org

Piotr Chomczyński (współautor), Kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Zeszyty Naukowe, 58, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. 2005

Andrzej Malewski, hasło, Encyklopedia Socjologii, Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa. 2005

Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński, Wymiar merytokratyczny i sieciowy w percepcji menedżerów polskich firm produkcyjnych W: Organizacja i Kierowanie, Nr 3 (117). 2004

Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwami japońskimi , MBA, 6. 2004

Wpływ kultury organizacyjnej na praktyki zarządzania, w: Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI. Wieku - Od teorii do praktyki. Tom 1. Praca zbiorowa, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej. 2004

Praca - Gospodarka - Społeczeństwo, red. K. Doktór, K. Konecki, W. Warzywoda - Kruszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2003

Odczarowanie świata dotyczy także miłości. W: Praca - Gospodarka - Społeczeństwo, red. K. Doktór, K. Konecki, W. Warzywoda - Kruszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2003

Wstęp, w: Praca - Gospodarka - Społeczeństwo, red. K. Doktór, K. Konecki, W. Warzywoda - Kruszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2003

Reprodukcja w kulturze organizacyjnej - co odtwarza kultura organizacyjna? W: red. L. Zbiegień Maciąg, Wojciech Pawnik, Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej' Kraków: Poldex. 2003

Change of Organizational Identity in Polish Enterprises, w: "Change Management in Transition Economies. Integrating Corporate Strategy, Structure and Culture", ed. H. J. Stüting, W. Dorow, F. Classen, S. Blazejewski, New York: Palgrave McMillan. 2003

Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężenia zwrotne w działaniu, Przegląd Socjologiczny, LI/2 2002

Szkice z socjologii zarządzania (K. Konecki, P. Tobera, red.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.2002
Zobacz: https://www.wydawnictwo.uni.lodz.pl//index.php?akcja=prezentacja&id=355

Artykuł 'Archetypy i symbole w reklamie', Marketing i Rynek, Nr 7, 2002 (współautor z Kamilą Potomską).2002

Tożsamość organizacyjna. W: Szkice z socjologii zarządzania (K. Konecki, P. Tobera, red.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.2002

Kultura organizacyjna. Główne perspektywy analityczno - badawcze. W: Szkice z socjologii zarządzania (K. Konecki, P. Tobera, red.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.2002

Współredakcja pracy zbiorowej, 'Socjologia Gospodarki. Rynek, instytucje zarządzanie', Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej, (red. Krzysztof Konecki, Piotr Tobera, Anna Buchner Jeziorska, Kryspin Karczmarczuk, Waldemar Dymarczyk). 2002

Artykuł 'Odporność na zmianę. Główne czynniki zmian tożsamości organizacyjnej w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych' w pracy zbiorowej: 'Socjologia Gospodarki. Rynek, instytucje zarządzanie', Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej (red. Krzysztof Konecki, Piotr Tobera, Anna Buchner-Jeziorska, Kryspin Karczmarczuk, Waldemar Dymarczyk).2002

Uwarunkowania zmiany tożsamości organizacyjnej w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Szanse i zagrożenia. W: 'Niepokojąca współczesność' 2001, Red. A. Wojciechowska - Miszalska, K. Kowalewicz. Łódź: Instytut Socjologii UŁ.2001

Tożsamość organizacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a Public Relations. Master of Business Administration, 3, 2001.

Pozyskiwanie pracowników o strategicznych kompetencjach. Rozdział w: 'Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.' Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr. 2000

Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN. 2000 (zobacz: Conclusions of the book) dostępna pod adresem: http://ksiegarnia.pwn.pl/4509_pozycja.html

Studium przypadku. Master of Business Administration, 5, 2000

Perspektywa dramaturgiczna, Master of Business Administration, 1, 2000.

The Moral Aspects of Headhunting. The analysis of work by executive search companies in 'Competition Valley', Polish Sociological Review, 4 (128) 1999

Apologia elitaryzmu, czyli o potrzebie wywyższenia pewnej mniejszości dla dobra ogółu, Master of Business Administration, Nr. 5: 19 - 22. 1999

Uwarunkowania tożsamości organizacyjnej w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Wpływ formy własności. Firma i Rynek, nr 13. 1999

Recenzja z książki Moniki Kostery - Opowieści o ludziach, zwyczajach i organizacjach czyli 'Wykładki'- Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa, ss. 115; w: Organizacja i Kierowanie, Nr 3. 1999

Recenzja z ksiązki P. Ilesa 'Managing Staff Selection and Assessment', Buckingham - Philadelphia: Open University Press, pp. 170; w: Master of Business Administration, nr 4. 1999

Transformacja tożsamości organizacyjnej. Master of Business Administration, nr 4. 1999

Zen a sztuka zarządzania ludźmi. Master of Business Administration, nr 3, 1999

Rozmowa a wywiad. Master of Business Administration, nr 2. 1999

Snobizm a przynależność narodowa, Master of Business Administration, nr 1, 1999

Moralny ład społecznego świata headhuntingu. Humanizacja Pracy, nr 5-6: 7 - 24. 1998

Czas a Badania Socjologiczne, roz. w książce pod red E. Lewandowskiego 'Fenomeny społeczne końca wieku', Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Folia Sociologica 27: 179 - 195. 1998

Łowcy Głów. Analiza pracy rekrutacyjnej w agencjach doradztwa personalnego. Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa - Wero. 1998

W agencji doradztwa personalnego. Społeczno - kulturowe uwarunkowania eksternalizacji funkcji organizacyjnych. Master of Business Administration, nr 6. 1998

Rejonowe Urzędy Pracy - biurokracja a profesjonalizacja funkcji organizacyjnych. Artykuł w: Humanizacja Pracy, nr 3: 37 - 44. Wspólnie z K. Karczmarczukiem. 1998

Inny. O kilku niezbędnych założeniach. Master of Business Administration, Nr 6. 1998

Społeczne tworzenie strategii działania przedsiębiorstw przemysłowych. Konsekwencje prywatyzacji. Artykuł w Studia Kupieckie, 1. Wspólnie z E. Frączak - Konecką. 1998

Amae. Życie po japońsku. Artykuł w Intuicje, Nr 3 1998

W pułapce reguł większości. Artykuł w Master of Business Administration, nr 3. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania - Warszawa. 1998

Problem rzeczywistości w jakościowych badaniach socjologicznych. Przykład badań terenowych, Artykuł w: ASK, 1-2: 19 - 38. 1997

Mistrz i uczeń, recenzja z książki "Teodor Abel o Florianie Znanieckim. Wybór z dziennika", red. Elżbieta Halas. Nobertinum, Lublin, 1996, w: 'Kultura i Społeczeństwo', XLI, 2: 150 - 151. 1997

Anselm L. Strauss (18 XII 1916 - 5 XI 1996), nota biograficzna, w: 'Kultura i Społeczeństwo', 1997, XLI, 2: 121 - 122. 1997

The social construction of enterprise strategies. Consequences of privatization. Artykuł w: Journal for East European Management Studies, Vol. 2, No 2:121 - 138. 1997

Time in the Recruiting Search Process by Headhunting Companies, rozdział w książce: Grounded Theory in Practice, eds. A. Strauss, B. Glaser, Thousand Oaks: Sage. 1997

Employee participation in privatised and private firms: the Polish experience, udział w książce pod red. R. Markey, J. Monat: Innovation and Employee Participation Through Works Councils. International Case Studies. Aldershot: Avebury, s. 231 - 242. 1997

Wielokrotne rejestracje bezrobotnych. Skala Struktura i uwarunkowania zjawiska. Udział w książce pod red. E. Kwiatkowskiego. Pabianice, Wojewódzki Urząd Pracy - Studio DTS 1997

Janusowe oblicze rejonowych urzędów pracy. w: Socjologia bezrobocia, red. T. Borkowski, A. Marcinkowski; Warszawa: Interart, wspólnie z K. Karczmarczuk, s. 219 - 233. 1996

Strategie działań kierowników rejonowych urzędów pracy, w: Humanizacja Pracy, 6: 33 - 38, wspólnie z K. Karczmarczuk 1996

Czym jest headhunting, w: Organizacja i Kierowanie, Nr 3: 55 - 64 1996

Qualitative Studies Of The Organization And Management During The Time Of Transformation Process And Socio - Economic Changes. Adequate Theoretical Description, wspólnie z J. Kulpińską, 'Journal for European Management Studies', Vol. 1, no 1. 1996

Recenzja artykułu P. Kruzela 'Pinklington Sandoglass Case', w: Journal for East European Management Studies, Vol.1, No 4 1996

Społeczny Proces Definiowania Rzeczywistości Organizacyjnej, wspólnie z J. Kulpińską, w: 'Ludzie i Instytucje. Stawanie się ładu społecznego', Tom 1, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. 1995

Osobowość a zmiana organizacyjna w rejonowych urzędach pracy. Aktywne pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, wspólnie z K. Karczmarczukiem, Przegląd Społeczny, 30-31, IX-XII, 1995

Enterprise Transformation And The Redefinition OF Organizational Realities In Poland, wspólnie z Kulpinską J., w książce Dittricha E., Schmidta G. Whitley'a R. 'Industrial Transformation in Europe', Sage, London, 1995

'Working Time and its Meaning in Japanese Companies', rozdział w książce Sung-Jo Parka, Mica Jovanovica 'What is Behind the Japanese Miracle?', Megatrend International Expert Consortium Ltd., London - Berlin - Tokyo, 1995

'Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw. Studium socjologiczne'. Praca habilitacyjna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994

'Społeczne przekształcenia w gospodarce'. Red. K. Konecki, J. Kulpińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994

Socjalizacja i kształcenie pracowników w japońskim przedsiębiorstwie. 'Humanizacja Pracy', 1. [artykuł] 1993

Znaczenie pracy w japońskim przedsiębiorstwie. Od interpretacji do działań. 'Kultura i Społeczeństwo', 2: 122 - 129. [artykuł] 1993

Techniczne i paradygmatyczne kryteria podziału badań ilościowych i jakościowych w naukach społecznych, 'Przegląd Socjologiczny', 173 - 178, T. XL/2. [artykuł] 1993

'Nowi pracownicy a kultura organizacyjna. Studium folkloru fabrycznego'. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Folia Sociologica, 24, [książka]. 1992

'W japońskiej fabryce. Społeczne i kulturowe aspekty pracy i organizacji przedsiębiorstwa'. Łódź: Instytut Socjologii - Agencja Master, [książka]. 1992 (zobacz całość książki)

Niektóre rytualne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na przykładzie przedsiębiorstwa japońskiego. 'Kultura i Społeczeństwo', 3, [artykuł] 1992

Komunikacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na przykładzie przedsiębiorstwa japońskiego. 'Organizacja i Kierowanie', 3-4: 59-72. [artykuł] 1992

Czas pracy i jego znaczenie w przedsiębiorstwie japońskim. 'Studia Socjologiczne', 1-2: 187-200. [artykuł] 1992

The Role of 'Agents' in the Process of the Adaptation of New Workers to the Work Situation, rozdział w pracy zbiorowej pod red. J. Kulpińskiej, Folia Sociologica, 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 23-43. 1991

Byodo-Fubiodo Gemu to 'Wa' no Sekai Hitotsu no Kyakusetsu [Jeden z paradoksów społeczeńswa japońskiego. 'Równość w nierówności' a problem harmonii społecznej], w książce Kawasaki Y., Ishikawa A., 'Nihon Shakai wa Byodo ka' [Czy w społeczeństwie japońskim istnieje równość?], Tokyo: Saiensu Sha, [esej] 1991

Ridiculing Rituals, rozdział w książce pod red. W. Marotzkiego, R. Kokemohra: 'Biographien in Komplexen Institutionen', Weinheim: Deutscher Studien Verlag, 263-287, 1990

'Dependancy and Worker Flirting', rozdział w książce B. Turnera 'Organizational Symbolism', Berlin, New York: Gruyter, 55-66. 1990

Nowi pracownicy w zakładzie przemysłowym. Analiza procesu stawania sie członkiem organizacji. 'Humanizacja Pracy', 1-6, [artykuł] 1990

The Methodology of Grounded Theory in the Research of the Situation of Work, 'The Polish Sociological Bulletin', 2: 59-74, [artykuł] 1989

Flirtowanie Pracownicze, 'Studia Socjologiczne', 1, [artykuł] 1989

Rola 'pośredników' w procesie przystosowania nowych pracowników do sytuacji pracy, 'Humanizacja Pracy', 4, [artykuł] 1989

Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej, 'Studia Socjologiczne', 1: 225-245, [artykuł] 1988

Recenzja z książki 'Beyond Method: Strategies for Social Research', ed. by G. Morgan.Beverly Hills, Sage, s.424, w: 'Studia Socjologiczne', 2: 296-301, 1987

Funkcje humoru w nieformalnej grupie pracowniczej, 'Humanizacja Pracy', 2, [artykuł] 1987

Review of the book: Qualitative Analysis in Social Sciences, A.L. Strauss, Cambridge, 1987, w: 'SCOS Note-Work', Vol.7,No.3 [Autumn], Issued by Dipartimento di Politica Sociale, Universita di Trento - Italia, [recenzja] 1988

SCOSocial World, esej w: 'SCOS Note-Work', Vol. 7, Nos. 1-2 [Spring] issued by Dipartimento di Politica Sociale, Universita di Trento, Italia, 1988

Recenzja z książki 'Qualitative Analysis For Social Scientists'. Cambridge, 1987, w: Studia Socjologiczne, 4: 261 - 267. 1988

Redefinitions Of Self in Concentrations Camps, w pracy zbiorowej pod red. Z. Bokszański, M. Czyżewski, 'Approaches To The Study Of Face-To-Face Interaction', Folia Sociologica,13, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 27-35. [rozdział w książce] 1987

Trajektoria 'nowego' w organizacji przemysłowej, 'Kultura i Społeczeństwo', 4: 199-206, [artykuł] 1987

Jaźń w totalnej instytucji obozu koncentracyjnego, 'Kultura i Społeczeństwo', nr 3: 197-211, [artykuł] 1985

Kultura organizacyjna, 'Studia Socjologiczne', 3-4: 237-258, [artykuł] 1985


Nie opublikowane opracowania:


Raport literaturowy na temat pojęcia roli społecznej i organizacyjnej, w ramach badań 'Człowiek i Praca', 08.01.; 1988.

Raport badawczy pt. Wymiar moralny zachowań pracowniczych. Problem -utraty twarzy-, 'Człowiek i Praca' 08.01. 1989.

Osobowość a zmiana organizacyjna; raport badawczy napisany wspólnie z dr K. Karczmarczukiem; raport dotyczy badań nad funkcjonowaniem Rejonowych Urzędów Pracy, zrealizowanych w ramach działalności statutowej Instytutu Socjologii UŁ [1993], raport przedstawiono także w wersji ekspertyzy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi.

Opracowanie metodologiczne do badań realizowanych w ramach projektu badawczego KBN [Nr. 0551/P1/93/051] pt. 'Społeczno - kulturowe wyznaczniki racjonalności działalności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach przemysłowych w warunkach przekształceń własnościowych', [1993].

Wstępne opracowanie teoretyczne zrealizowane w ramach projektu badawczego KBN [nr. 0551/P1/93/05] Tytuł opracowania: 'Procesy zmian strategii organizacyjnych w nowych warunkach społeczno - ekonomicznych. Kultura organizacyjna jako bariera i narzędzie zmiany organizacyjnej.'[1993].

Raport badawczy zrealizowany w ramach projektu badawczego KBN [nr 0551/P1/93/05]: 'Społeczne tworzenie strategii działania przedsiębiorstw przemysłowych.' [1994]

'Zmiana organizacyjna w rejonowych urzędach pracy, 1994r.', raport badawczy zrealizowany wspólnie z dr K. Karczmarczukiem z badań na próbie ogólnopolskiej, zrealizowanych w ramach działalności statutowej ISUŁ w roku 1994.

Udział w badaniach: 'Wielokrotne rejestracje w świetle badań ankietowych'.-badania ankietowe realizowane przy współpracy UŁ, Rejonowego Urzędu Pracy w Pabianicach, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Krajowego Urzędu Pracy, raport literaturowy: 'Badania ankietowe w grupie bezrobotnych'.

Opracowanie teoretyczne i założenia projektu badawczego: pt. 'Tożsamość organizacyjna polskich przedsiębiorstw. Konsekwencje prywatyzacji' w ramach projektu badawczego wspieranego przez 'Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation', grant No: 1143/1998.Referaty prezentowane na konferencjach naukowych:


Udział w konferencji międzynarodowej w Halle [byłe NRD] na temat : Małe grupy w pracy, 1986, referat: 'Funkcje humoru w nieformalnej grupie pracowniczej', w ramach współpracy z Uniwersytetem w Halle.

Udział w konferencji 'Symbolics of Corporate Artifacts', Mediolan, Włochy, referat: 'Interactional Aspects of Organizational Culture', lipiec, 1987.

Udział w konferencji 'Interaktion und Lebenslauf' Hamburg University, październik, 1987, referat: 'Ridiculing Rituals'.

Udział w konferencji metodologicznej na temat badań nad pracą w Tampere University, Finlandia, 7-12.11.1988, referat: 'Methodology of Grounded Theory', w ramach współpracy z Uniwersytetem w Tampere.

Wykłady i seminaria na temat metodologii teorii ugruntowanej w Trento University, Wydział Polityki Społecznej, 21 - 28. 11. 1988.

Udział w konferencji międzynarodowej: 'The Sixth International Conference of the European Association for Japanese Studies', Japanese - German Center, Berlin, wrzesień, 16-19.1991, referat: 'Time of Work and its Meaning in a Japanese Company.'

Udział w sympozium międzynarodowym: 'The 3rd Nordic Symposium on Japanese and Korean Studies', Tampere University, Finland, 24-27, May, 1992, referat: 'The Philosophy of Uniqueness of Work Establishment. Problem of Company's Identity'.

Udział w konferencji: 'Szanse i zagrożenia wielkiego miasta przemysłowego w okresie przemian ustrojowych (Na przykładzie Łodzi)', Łódź 1994. Referat: 'Osobowość a zmiana organizacyjna w rejonowych urzędach pracy. Aktywne pośrednictwo i doradztwo zawodowe'. Współautorstwo z dr K. Karczmarczukiem

Udział w IX Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Lublinie, 27 - 30.03 1994, referat: 'Janusowe oblicze rejonowych urzędów pracy', współautorstwo z dr K. Karczmarczukiem.

Udział w 13 Swiatowym Kongresie Socjologicznym w Bielefield [RFN, lipiec, 1994] Referat: 'Employee Participation in Private Polish Firms. Polish Experience', współautorstwo z prof. Jolantą Kulpińską.

Udział w konferencji Instytutu Socjologii [Łódź, ISUŁ, 1995], referat; 'Czas a badania socjologiczne'.

Udział w konferencji międzynarodowej 'Eastern Europe in Transition - First Empirical Results of Industrial and Organizational Sociology', Nuremberg, 14-16.07.1996, referat: 'The social construction of enterprises strategies'.

Udział w konferencji międzynarodowej 'Culture in Crossroads' [Finlandia, lipiec, 1996], referat: 'Cultural conditions of headhunter's work'.

Udział w konferencji międzynarodowej: 'A New Dialogue between Central Europe and Japan' [Budapeszt, 16 - 18 wrzesień, 1996], referat: 'Przekształcenia prywaryzacyjne w Polsce'.

Udział i referat wygłoszony na konferencji metodologicznej zorganizowanej przez PTS: 'W Stronę Socjologii Jakościowej. Poszukiwania I Refleksje Metodologiczne.' 07.12.1996, Łódź, referat: 'Problem rzeczywistości w jakościowych badaniach socjologicznych. Przypadek badań terenowych.'

Udział w konferencji międzynarodowej: 'Chemnitzer Ostforum', 5-6, 03.1997, prowadzenie sesji: 'Values and Management Attitudes - Consequences of Management Behaviour.'

Udział w warsztatach SPIME, 'Strategies and competetive advantage', Lund University, 25-26.04.1997.

Udział w seminarium 'Krytyczna teoria organizacji' z referatem: 'Społeczno - kulturowe uwarunkowania eksternalizacji funkcji organizacyjnych na przykładzie agencji doradztwa personalnego.' Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 23 październik 1998.

Udział w konferencji 'Socjologia gospodarcza sensu largo. Badania i dydaktyka', Łódź, Instytut Socjologii UŁ - Instytut Socjologii UW, 1999, 11-12 luty, referat: 'Tożsamość organizacji'.

Udział w konferencji poświęconej dorobkowi teoretycznemu A. Straussa z referatem: 'The concept of time in headhunters' work. The scheme of searching process.' Magdeburg Universitat, 9-11.06.1999r.

Udział w ogólnopolskiej konferencji 'Tożsamość - niedoceniana wartość przedsiębiorstwa.' 6-8.10.1999r., Międzyzdroje; Organizator - Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu; wygłoszenie referatu pt. 'Uwarunkowania tożsamości organizacyjnej w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Wpływ formy własności'.

Udział w konferencji Instytutu Socjologii UŁ , 27 - 29 październik, 1999, "Niepokoje społeczne końca wieku", wygłoszenie referatu 'Tożsamość organizacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Szanse i Zagrożenia.'

Udział w seminarium 'Krytyczna teoria organizacji' z koreferatem: 'Perspektywa dramaturgiczna', Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 22 październik 1999.

Udział w konferencji 'Stosunki Pracy w perspektywie restrukturyzacji gospodarki w Łodzi', 18-19.12.2002, Łódź, referat 'Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi'.

Udział w seminarium 'Krytyczna Teoria Organizacji' (WSzPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa) z referatem 'Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwami japońskimi' , 23.04.2004.

Udział w konferencji 'Człowiek a rynek' - Nałęczów, organizator UMCS- Lublin, prowadzenie sesji, 17-19.05.2004. Członek Komitetu Naukowego Konferencji.

Udział w konferencji 'Human Resources Developement', z referatem 'Reproduction of Organizational culture'. Maj, 2004, Limerick, Irlandia.

Członek Komitetu Naukowego Konferencji 'Religia a Gospodarka', Organizator KUL, Nałęczów, 2005.

Udział w XII Zjeździe Socjologicznym (Poznań, 2004). Współorganizator dwóch grup tematycznych: Grupa 39 'Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania'; Grupa 5 'Europejskie warianty symbolicznego interakcjonizmu'. Referat przedstawiony 'Organizacje jako proces' (Grupa 39), referat wygłoszony 'Prywatna prezentacja kontekstów interakcji. Analiza fotografii zwierząt domowych'.

Referat 'Teoria ugruntowana a kontekst odkrycia. Naturalna historia pewnego badania.', konferencja 'W kręgu socjologii interpretatywnej - zastosowanie metod jakościowych',ISiP, Uniwersytet Szczeciński,Świnoujście, 12-14.XII, 2004.

Udział w kongresie socjologicznym - The 37th World Congress of the International Institute of Sociology, Stockholm, Sweden, July 5-9, 2005. Frontiers of Sociology. Referat: "Grounded Theory and Serendipity".

Udział w konferencji European Sociological Association w Toruniu, wrzesien, 2005, referat: "Visual images. The main research strategies and methodology of grounded theory."

Udział w konferencji Uniwersytetu Szczecińskiego organizowanej przez Instytut Socjologii USz i sekcję Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS, 3-5.04.2006, "W Kręgu Socjologii Interpretatywnej -Zastosowanie Metod Jakościowych. Ponowoczesność i Tożsamość". Referat pt. "Działanie przedsiębiorcze. Auto - praca nad tożsamością a społeczny proces konstruowania motywacji do działania przedsiębiorczego."

Udział w konferencji organizowanej przez McMaster University (Kanada) "Studying Everyday Life 2006: Symbolic Interaction and Ethnographic Research Conference", Niagara Falls, May 16-18. 2006, referat pt. "The Identity Work and the Social Process of Motivation Construction in Entrepreneurial Activity".
CV | Publikacje | Dydaktyka | Aktualności | Galeria | Kontakt

© Krzysztof Tomasz Konecki