Powrót
Prof. dr hab. Krzysztof Konecki
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ


Program zajęć: Kształtowanie wizerunku i tożsamości organizacyjnej.

Studia podyplomowe 'Public Relations', UŁ

Cele

Słuchacze na zajęciach powinni opanować istotę pojęcia wizerunku firmy (oraz wizerunku innych instytucji, w tym np. gminy, partii politycznej, itp.) zasady prowadzenia Public Relations (PR) w przedsiębiorstwach produkcyjnych i firmach handlowych w odniesieniu do kształtowania wizerunku i tożsamości organizacyjnej. Słuchacze powinni także opanować strategie, techniki tworzenia pozytywnego wizerunku i tożsamości firmy oraz komunikacyjne techniki neutralizujące wpływ negatywnych wydarzeń na reputację firmy. Studenci opanują także sposoby diagnozowania i tworzenia wizerunku wewnątrz firmy. Na zajęciach wykorzystane zostaną do analizy 'studia przypadku'.

Treść wykładu

Wykład obejmuje podstawy wiedzy z zakresu Public Relations oraz socjotechniki funkcji zarządzania relacjami z publicznościami istotnymi dla realizacji celów i misji firmy.

Tematy zajęć:

  1. Kreowanie wizerunku i tożsamości organizacji. Definicje pojęć.
  2. Problemy wizerunku i tożsamości (na przykładzie urzędów miast i gmin, partii politycznej).
  3. Instrumenty kształtowania wizerunku .
  4. Kreowanie tożsamości organizacyjnej. Sprzeczności wewnętrzne tożsamości organizacyjnej. Przykłady firm polskich i japońskich. Warunki i instrumenty zmiany tożsamości firmy. Tożsamość a efektywne funkcjonowanie organizacji.
  5. Tworzenie wizerunku firmy poprzez racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi. Funkcja rekrutacji i selekcji a reputacja firmy. Wizerunek firmy jako 'dobrego pracodawcy'.
Zaliczenie: kolokwium pisemne.

Materiały do zajęć:

Część I.
Część II.

Literatura:

Goban Klas T. Public Relations czyli promocja reputacji. Pojęcia. Definicje. Uwarunkowania. Warszawa: Businessman Book.
Alma Kadragic, Piotr Czarnowski Public Relations czyli promocja reputacji. Praktyka działania. Warszawa: Businessman Book.


Powrót

© Krzysztof Konecki