Powrót
Prof. dr hab. Krzysztof Konecki
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁW JAPOŃSKIEJ FABRYCE
Społeczne i kulturowe aspekty pracy i organizacji Przedsiębiorstwa

Instytut Socjologii
Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 1992

Część I. (rozdziały I - III)
Część II. (rozdziały IV - VI)

Powrót

© Krzysztof Konecki