Powrót
Prof. dr hab. Krzysztof Konecki
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ


NOWI PRACOWNICY A KULTURA ORGANIZACYJNA
Studium folkloru fabrycznego
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ŁÓDŹ 1992


SPIS TREŚCI:

WSTĘP
 1. Wprowadzenie do problematyki pracy.
 2. Założenia teoretyczne. Przedmiot badań.
 3. Procedury badawcze. Charakterystyka wykorzystanych źródeł.
CZĘŚĆ I. TRAJEKTORIA NOWEGO PRACOWNIKA W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM
 • Rozdział 1. Motywy decyzji podjęcia pracy.
 • Rozdział 2. "Załatwiane formalności".
 • Rozdział 3. Rozpoczęcie pracy i pierwsze wrażenia.
  • 3.1. Wnioski
 • Rozdział 4. Postrzeganie nowych pracowników.
  • 4.1. Wstęp.
  • 4.2. Typy postrzeżeniowe wartościujące wprost.
  • 4.3. Typy postrzeżeniowe wartościujące pośrednio.
  • 4.4. Typy postrzeżeniowe "względnie neutralne".
  • 4.5. Oceny "liczebności nowych" pracowników w określonych typach.
  • 4.6. Typy treściowe.
  • 4.7. Wnioski.
 • Rozdział 5. Wejście "pośredników" w pełny kontakt z nowymi pracownikami.
  • 5.1. Pozycje organizacyjne pośredników.
  • 5.2. Wstępne oswajanie się z nowymi pracownikami.
  • 5.3. Podsumowanie.
 • Rozdział 6. Właściwa praca: naprawianie błędów w pracy przez nowego pracownika.
  • 6.1. Błędy w pracy, a wymóg inicjatywy "nowego".
 • Rozdział 7. Akceptacja nowych pracowników przez współpracowników.
 • Rozdział 8. Poszukiwanie znaczących innych.
  • 8.1. Działanie jednostki, a znaczący inni.
  • Znaczący inni w pracy.
  • 8.3. Znaczący inni poza pracą.
  • 8.4. Podsumowanie.
 • Rozdział 9. Kształtowanie się więzi z zakładem pracy.
 • Rozdział 10. Podsumowanie.
CZĘŚĆ II. FOLKLOR FABRYCZNY ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Powrót

© Krzysztof Konecki