CV

Kliknij aby zobaczyć powiększenie

    ORCID

Zatrudnienie  
1983 -

Uniwersytet Łódzki
- Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Przemysłu;

 

Kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania (poprzednia Katedra Socjologii Przemysłu), Prof. zw. UŁ, kierownik podyplomowego studium Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi  podyplomowego studium 'Public Relations'  oraz podyplomowego studium 'Metod wspierania rozwoju kompetencji społecznych. Coaching, mentoring, konsulting personalny', podyplomowych studiów 'Zarządzanie emocjami.' Kierownik Podyplomowych Studiów - Joga i Zarządzanie Emocjami w Biznesie (od lutego 2015r.)

 

Kierownik studiów podyplomowych "Zarządzanie przez uważność." (od 2017r.)

 

Kierownik studiów podyplomowych "MIndfulness w edukacji." (od 2017r.)

 

- Prodziekan ds. nauki Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego (od 2016-2019)

- Przewodniczący komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne

 

 - W roku 2003 mianowany profesorem nauk humanistycznych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Rok 2006 - mianowanie profesorem zwyczajnym UŁ przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

- Zajęcia z metodologii badań jakościowych, metodologii teorii ugruntowanej, wykłady z zakresu podstaw socjologii, kultury organizacyjnej, mikrosocjologii, socjologii pracy, zarządzania przedsiębiorstwami japońskimi, rekrutacji i selekcji w agencjach doradztwa personalnego, kształtowania wizerunku firm, interakcje człowieka z naturą i ze zwierzetami, Komunikacja międzykulturowa, Contemplative Sociology. Experiencing Self, No-Self and the Life Word.

 

- Warsztaty: "Medytacje dla menedżerów", "Techniki redukcji stresu i radzenie sobie z emocjami", "Socjologia kontemplacyjna i teoria ugruntowana. W stronę kontemplacyjnej teorii ugruntowanej", "Metoda fenomenologicznego objaśniania doświadczania zjawisk; na podstawie autoobserwacji", "Kreatywność w badaniach jakościowych", "Wizualna Teoria Ugruntowana". 

 

- Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (2017-2023)

 

- Członek Zarządu European Society for the Study of Symbolic Interaction

 

- Członek Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej (od 2017r.) 

 

- Członek Zarządu Głównego European Sociological Association (2013 - 2015)

 

- Członek Komitetu Socjologii Polskiej  Akademii Nauk (2011 - 2023). 

 

- Redaktor Naczelny "Qualitative Sociology Review" (wersja polska "Przegląd Socjologii Jakościowej", od roku 2005).

 

- Członek Rady Programowej kwartalnika Problemy Zarządzania.

 

- Członek rady redakcyjnej International Journal of Mainstreaming Social Sciences (IJMSS)

 

 - Członek Rady Naukowej pisma naukowego Approches inductives, Univerrsitie du Quebec a Trois-Rivieres (od 2013r.)

 

- Członek Editorial Board, pisma e-methodology (od 2014)

 

- Member of the scientific board of the editorial series Inferenze/Evidenze (Inferences/Evidences).

 

- Member of the Editorial Board in Polish Socjological Review.

 

- Członek Rady Wydawniczej Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego (2013 – 2016). 

 

- Członek Rady Naukowej Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego – (od 2013r.,  UKSW)

 

- Członek  Zarządu Qualitative Methods Research Network of European Sociological Association.

 

- Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

- Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

- Przewodniczący Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. (do 2016)

 

- Recenzent wniosków badawczych Narodowego Centrum Nauki.

- Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki

- Instruktor rekreacji ruchowej w specjalności hatha - joga.

 

ZAINTERESOWANIA

 

Filozofie wschodu, pisanie poezji, kolaże

 

 
 Wykłady zaproszone

 

(visiting professorships) 

 

2018 - Visiting Professor, Chuo University, Tokyo, lectures

2015 - Visiting Professor, Palacky University, Olomouc

2012 - SEK Universidad in Quito, Ecuador

2011 - SEK Universidad in Quito, Ecuador

2009 - Tubingen Universitat, Germany 

2005 - Chuo Daigaku, Tokyo, Japan

1994 - 1995 University of California San Francisco, Department of Social and Behavioral Sciences

1995 - Joseph M. Katz Graduate School of Business, Pittsburgh University

1995 - Howard University

1989 - 1991 - Chuo University, Tokyo

1988 - Trento University

1998 - 2003

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Profesor - Wykłady z zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przedsiębiorstwami japońskimi, socjologii organizacji, metodologii badań społecznych.

 

1998 - 2003

Międzynarodowa Szkoła Zarządzania w Warszawie
- Szkolenie członków komisji rewizyjnych rad gmin oraz burmistrzów i prezydentów miast w ramach kursów samorządowych. Szkolenie z zakresu Public Relations pt.: 'Promowanie wizerunku gminy w mass - mediach' oraz 'Instrumenty kształtowania wizerunku gmin'.
- Szkolenie dealerów i właścicieli punktów dealerskich Mercedes - Benz pt. 'Zarządzanie Zasobami Ludzkimi W Nowoczesnej Firmie'.
- Szkolenie dyrektorów oddziałów i inspektorów w PZU - Doskonalenie Umiejętności Strategicznych w Zarządzaniu Firmą - z zakresu 'Kultury Komunikowania'.
 
1999 - Szkolenie dealerów i właścicieli punktów dealerskich Renault pt. 'Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - selekcja i rekrutacja pracowników'.  
2000 - Szkolenie kierowników działów sprzedaży Mercedes - Benz pt. 'Rekrutacja i selekcja pracowników w nowoczesnej firmie'.  
2001 - Szkolenia w ORGMASZ nt. 'Rekrutacja i selekcja pracowników.' Warszawa.  
2002 - Szkolenia w Chrysler - Daimler z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.  
1999 Firma Szkoleniowa 'TUTOR', Warszawa
Szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników, ocen pracowniczych, komunikacji wewnątrz organizacyjnej, grup pracowniczych.
 
1995 - 1996 Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Adiunkt
Wykłady i seminaria z socjologii organizacji, zachowań organizacyjnych, organizacji i zarządzania, zarządzania personelem.
 
1992 - 1993 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
- Konsultant i trener
- Badanie i ocena postaw doradców pracy, opracowanie programów treningowych i uczestnictwo w nauczaniu doradztwa pracy
- Ocena zarządzania
- Opracowanie programu zmiany organizacyjnych struktur oraz opracowanie programów szkoleniowych dla menedżerów, uczestnictwo w szkoleniu
 
1994 - 1995 University of California San Francisco
Department of Social & Behavioral Sciences
Assistant Professor (uczestnictwo w seminarium metodologicznym Anselma L. Straussa)
 
1995 University of Pittsburgh
Joseph M. Katz Graduate School of Business
Visiting Professor
 
1995 Howard University
Visiting Professor
 
Wykształcenie    

2014

 

1997

Kurs z zakresu coaching, CoachWise Coaching Essentials Program™ 

 

Kurs z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego wykonany przez firmę Ernst & Young (150 godzin).

 
1996 Uniwersytet Warszawski
Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie socjologii.
 
1989 Uniwersytet Warszawski
Doktorat z socjologii organizacji.
 
1983 Uniwersytet Łódzki
Magisterium z socjologii kultury, dyplom z wyróżnieniem.
 
Wyróżnienia i nagrody; granty    

2021

2019

 

2015

 

 

 

2014

 

 

 

 

2013

 

 

2011

Nagroda im. Stefana Nowaka za  osiągnięcia w zakresie metodologii jakościowej i nowatorskie jakościowe badania społeczne.

Nagroda Rektora UŁ pierwszego stopnia za książkę: Advances in Contemplative Social Research,Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego/Krakow: Jagiellonian University Press, 2018.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa stopnia drugiego, za książkę pt. Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza socjologiczna, red. Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ISBN: 978-83-7969-206-4.

 

Nagroda Rektora UŁ, zespołowa, pierwszego stopnia za książkę: Krzysztof T. Konecki, Anna Kacperczyk, Piotr Chomczyński, Marco Albarracín (2013) The spirit of communitarianism and the cultural background of the Limoncocha community in the context of sustainable development and environmental protection. Quito: Universidad International SEK in Quito, Ecuador.

 

Nagroda Rektora UŁ pierwszego stopnia za książkę “Czy ciało jest świątnią duszy?” Warszawa: Difin.

 

 

Grant badawczy z Universidad Internacional SEK (Quito, Ecuador) na interdyscyplinarne badania ekologiczne i społeczności lokalnej Limoncocha w Ekwadorskiej dżungli: “ La relación entre los recursos naturales de la Laguna de Limoncocha (Integridad ecosistémica para actividades turísticas y pesquerías) y el desarrollo socio – económico de la comunidad local.” (2011 – 2012).

 
2011 Nagroda Rektora UŁ I Stopnia za osiągnięcia organizacyjne   

2010

2009

Medal Komisji Edukacji Narodowej  

Kierownik projektu badawczego finansowanego przez MNiSZW „Społeczne i organizacyjne uwarunkowania konstruowania procedur zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach biznesowych”, Nr projektu 1928/B/H03/2009/36.(2009-2012).

 
2008 Medal, Uniwersytet Łódzki, W Służbie Społeczeństwu i Nauce   
2007 Wyróżnienie „Osobowość Środowiska Naukowego”, Studenckie Forum Business Centre Club, Gala Biznesu 2007  
2006 Złoty Krzyż Zasługi  
2003 Złota Odznaka UŁ.  
2003 Nagroda Rektora I Stopnia za podręcznik "Szkice z socjologii zarządzania" (K. Konecki, P. Tobera, red.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2002r.).  
2002 Grant KBN na projekt badawczy "Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi" (NR 2 H0E 016 23). Kierownik projektu.  
2002 Nagroda Rektora UŁ zespołowa drugiego stopnia za udział w książce "Niepokojąca współczesność", Wyd. ISUŁ, Łódź, 2001.  
2001 Srebrny Krzyż Zasługi  
2001 Nagroda Rektora UŁ, indywidualna pierwszego stopnia za książkę "Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana." Warszawa: PWN, 2000.  
2000 'Wyróżnienie dla najlepszego wykładowcy' - przyznane przez studentów kierunku Finanse i Bankowość UŁ (AISEC).  
1999 Indywidualna Nagroda Rektora UŁ pierwszego stopnia za wydanie książki 'Łowcy Głów. Analiza pracy rekrutacyjnej w agencjach doradztwa personalnego.' Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa - Wero 1998.  
1998 - 1999

Grant z 'Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation' (RSS) na badania pt. 'Tożsamość organizacyjna polskich przedsiębiorstw. Konsekwencje prywatyzacji'. RSS No.:1143/1998

 
1997 Nagroda indywidualna Dziekana Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 1996/1997.  
1994 Stypendium Fulbrighta na badania Procesu Rekrutacji, Selekcji i Systemu Zatrudnienia w USA, UCSF San Francisco.  
1993 Grant na badania Rejonowych Urzędów Pracy w Polsce, Uniwersytet Łódzki.  
1993 Grant z Komitetu Badań Naukowych na badania strategii zarządzania w prywatyzowanych przedsiębiorstwach.  
1990 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, indywidualna trzeciego stopnia, za pracę doktorską pt.: 'Nowi pracownicy w zakładzie przemysłowym. Studium kultury organizacyjnej'.  
1990 Wyróżnienie na zorganizowanym przez ISA Światowym Konkursie Młodych Socjologów [Worldwide Competition ForYoung Sociologists 1990], Madryt, za esej 'Dependancy and Worker Flirting'.  
1990 Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za pracę dydaktyczną i organizacyjną.  
1989 Stypendium na badania japońskiego zarządzania (1989 - 1991), Japońskie Ministerstwo Edukacji, Chuo University, Tokio.  
1983 Dyplom Z Wyróżnieniem (UŁ).  
1983 Medal za Chlubne Studia (UŁ).  

 


PROFESJONALNA PRZYNALEŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA

European Sociological Association,
Standing Conference on Organizational Symbolism,
European Group for Japanese and Far East Studies,
International Sociological Association,
Polskie Towarzystwo Socjologiczne,

Członek Rady Programowej Kwartalnika naukowego 'Problemy Zarządzania'

Liczba wypromowanych doktorów

              12

Wyka z niektórych publikacji

 Konecki, Krzysztof T., Aleksandra Płaczek, Dagmara Tarasiuk. 2023. Experiencing The Body in Yoga Practice. Meanings and knowledge transfer. New York: Routledge. 

 Konecki, Krzysztof T. 2023. „Remarks About What Is Considered Important and Unimportant in Sociology.” In: Against the Background of Social RealityDefaults, Commonplaces, and the Sociology of the Unmarked, eds. Carmelo Lombardo, Lorenzo Sabetta, London: Routledge.

 Konecki, Krzysztof T. 2023. „Wittgenstein and Bauman: Creative Minds in the Lifeworld.” Symbolic InteractionFirst published: 16 February 2023https://doi.org/10.1002/symb.635

 Konecki, K. T. 2022. „Empathy! So What?Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(4),194–233

 Konecki, K. T. 2022. “Who Am I When I Am Teaching? Self in Yoga Practice.” The Qualitative Report27(11), 2623-2658. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5469

 Konecki, K. T. 2022. „Lifeworld and Deathworld in Human and Nonhuman Animal Relationships.” Symbolic Interaction, early view online, https://doi.org/10.1002/symb.590

 Konecki, K. T. 2022. The Meaning of Contemplation for Social Qualitative Research. Applications and Examples. London: Routledge. 

Konecki, K.T. 2021. “Deathworld of the City of Łódź: Insider Experience.” Pp. 27-45 in Deathworlds to Lifeworlds edited by V. M. Bentz & J. Marlatt. Berlin, Boston: De Gruyter.

 Konecki, K.T. 2021. "Contemplative Grounded Theory: Possibilities and Limitations", Denzin, N.K.Salvo, J. and Chen, S.-L.S. (Ed.) Radical Interactionism and Critiques of Contemporary Culture (Studies in Symbolic Interaction, Vol. 52), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 151-186. https://doi.org/10.1108/S0163-239620210000052010

 Konecki, K. T. (2021). Distinctions and Something Between: An Inspection of Eviatar Zerubavel’s Concept Driven Sociology. The Qualitative Report, 26(4), 1150-1156. https://doi.org/10.46743/2160-3715/ 2021.4840 . 

 Konecki, K. T. 2021. Experiencing the space: Visiting cemeteries on All Saints’ Day and an ordinary dayThe Qualitative Report, 26(3), 832-860. 

 Konecki, K. T. 2021. The cognition of something in front and something in the background. Is “taken-for-granted reality” experienced? Władze Sądzenia, 19: 312-323.

 Konecki Krzysztof T, Anna Kacperczyk, red. 2020. Wizualizacje życia codziennego w badaniach interakcjonistycznych. Visualizations of everyday life in interactionist inquiry,Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Konecki, K. T. 2020. „Odkrywanie tego, co ignorowane. O zarzadzaniu uwagą w postrzeganiu historii i zjawisk społecznych. Artykuł recenzyjny.” Stan Rzeczy,1(18):249-261. https://doi.org/10.51196/srz.18.14

 Konecki Krzysztof T, Anna Kacperczyk. 2020. Symbolic Interactionism in Poland. Inspirations and Development, Qualitative Sociology Review, Volume XVI Issue 4: 8-34.

 Konecki, Krzysztof T. (2019) Visual Images and Grounded Theory Methodology. In: eds. Tony Bryant, Kathy Charmaz Current Developments in Grounded Theory, Los Angeles: Sage, pp. 352-373.

 Konecki, Krzysztof T. (2019) “Creative Thinking in Qualitative Research and Analysis.” Qualitative Sociology Review 15(3):6-25. 

  Konecki Krzysztof T. (2018) Advances in Contemplative Social Research, Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego / Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielonskiego. Pp.260

  Konecki Krzysztof (2018) Hatha-yoga in Higher Education, Roczniki Nauk Społecznych, Tom 10(46), numer 2: 109-130, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2018.46.2-6

  Konecki Krzysztof T. (2018) The Problem of Ontological Insecurity. What Can We Learn from Sociology Today? Some Zen Buddhist Inspirations. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 14, nr 2, s. 50–83.

 Konecki, Krzysztof T. (2018) Classic Grounded Theory—The Latest Version: Interpretation of Classic Grounded Theory as a Meta‐Theory for Research, Symbolic Interaction, 30 March 2018, early view, https://doi.org/10.1002/symb.361

 Konecki, Krzysztof T. (2017) Standing in Public Places: An Ethno-Zenic Experiment Aimed at Developing the Sociological Imagination and More Besides …, Czech Sociological Review, 6, 881-901. 

 Konecki, K. T. (2017). Contemplation for Economists. Towards a Social Economy Based on Empathy and Compassion. Economics and Sociology, 10(3), 11- 24. doi:10.14254/2071-789X.2017/10-3/1

 Krzysztof T. Konecki (2017) Qualitative sociology, chapter 13, in: Kathleen Odell Korgen, ed., The Cambridge Handbook of Sociology. Core Areas in Sociology and the Development of the Discipline.Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 143-152

Konecki, Krzysztof T. (2016Meditation as Epistemology: How Can Social Scientists Profit from Meditation?, chapter, In: eds. Valerie M. Bentz, Vincenzo M. B. Giorgino, Contemplative Social Research: Caring for Self, Being, and Lifeworld Paperback– Santa Barbara: Fielding University Press. December 13, 2016

Konecki, Krzysztof T., (2016) Wprowadzenie do książki Świadomość Umierania. W: Barney Glaser, Anselm Strauss, Świadomość umierania.  Kraków: Nomos. (s. VII – XIX).

Konecki, Krzysztof T. (2016) Emocje i Polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Konecki, Krzysztof T. (2016) Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychosocial Phenomenon. Kraków: Jagiellonian University Press (Contents)

Konecki, Krzysztof  T., Beata Pawłowska, red. (2014) Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami.  Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Krzysztof T. Konecki, Anna Kacperczyk, Piotr Chomczyński, Marco Albarracín (2013) The spirit of communitarianism and the cultural background of the Limoncocha community in the context of sustainable development and environmental protection. Quito: Universidad International SEK in Quito, Ecuador. [ISBN: 978-9942-930-06-4]

 Konecki Krzysztof T. (2012) Czy ciało jest świątynią duszy? Współczesna praktyka jogi jako fenomen psychospołeczny, Warszawa: Difin 

 Konecki Krzysztof T. (2012) „Ciało świątynią duszy”, czyli o procesie budowania tożsamości praktykującego hatha-jogę. Konstruowanie prywatnej quasi-religii." Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 8, nr 2, s. 64–111 

 Konecki Krzysztof T., Piotr Chomczyński  (2012) Słownik Socjologii Jakościowej, Warszawa: Diffin.                                                                                                                                          

 Konecki Krzysztof T. (2012) Wizualna teoria ugruntowana. Podstawowe zasady i procedury. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, s. 12–45http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume18/PSJ_8_1_Konecki.pdf

 Konecki Krzysztof T., Ślęzak Izabela (2012) Socjologia jakościowa – innowacyjne metody w badaniach jakościowych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, s. 6–10 http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume18/PSJ_8_1_Konecki_Slezak.pdf                                                                                                                                        

 Krzysztof T. Konecki (2011) Recenzja: „Marc Singleton. Yoga Body. The origin of Modern Posture Practice”. Przegląd Socjologii Jakościowej VII (3): 144-153.

 Krzysztof T. Konecki (2011) Zapomniani aktorzy społeczni. Interakcje z przedmiotami, interakcje z naturą, czyli kilka słów o nowym “przedmiocie/podmiocie” analizy socjologicznej. W: Adriana Mica I Paweł Łuczeczko (red.)  Ludzie i nie ludzie. Perspektywa socjologiczno – antropologiczna. Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior. 

Krzysztof T. Konecki (2011) "Visual Grounded Theory: A Methodological Outline and Examples from Empirical Work", Revija za sociologiju, vol. 41, no. 2, pp. 131 - 160. DOI: 10.5613/rzs.41.2.1 

 Krzysztof T. Konecki (2010) W stronę socjologii jakościowej: badanie kultur, subkultur i światów społecznych w: Jacek Leoński i Magdalena Fiternicka-Gorzko (red) Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, Szczecin: Volumina.pl, s. 17-37.

Krzysztof T. Konecki (2008) Touching and Gesture Exchange as an Element of Emotional Bond Construction. Application of Visual Sociology in the Research on Interaction between Humans and Animals [93 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 2008, 9(3), Art. 33,
Krzysztof T. Konecki (2008) Economic Sociology as a Sociology of Economic Action , in: Nowak Alojzy, Glinka Beata, Management: Qualitative And Quantitative Research. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
Krzysztof T. Konecki Editorial: Special issue - People and Animals. On the problem of intersubjectivity in interactions of humans and animals, Qualitative Sociology Review, Vol. III Issue 1, 2007
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume6/QSR_3_1_Editorial.pdf
Konecki, Krzysztof T. (2007) "Pets of Konrad Lorenz. Theorizing in the social world of pet owners.", Qualitative Sociology Review, Vol. III Issue 1, 2007
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume6/QSR_3_1_Konecki.pdf
Krzysztof T. Konecki, Wprowadzenie do polskiego wydania, D. Silverman Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. Warszawa: PWN, 2007
Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, (red.) Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
https://www.ksiegarnia.uni.lodz.pl//index.php?akcja=prezentacja&id=481
Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, Wstęp. W: Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, (red.) Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
Procesualne ujęcie organizacji. Organizacje, struktury, procesy, tożsamości. W: Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, (red.) Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, (red.) Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007 (monografia)
https://www.ksiegarnia.uni.lodz.pl//index.php?akcja=prezentacja&id=482
Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, (red.) Wstęp. W: Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
Krzysztof Konecki, Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężenia zwrotne w działaniu. (rozdział 2) W: Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
Krzysztof T. Konecki, Działanie przedsiębiorcze. Auto – praca nad tożsamością a społeczny proces konstruowania motywacji do działania przedsiębiorczego. W: red. J. Leoński, U. Kozłowska, W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Uniwersytet Szczeciński – Economicus, 2007
Krzysztof T. Konecki, Elżbieta Frączak – Konecka, Identity Work, Redefinitions of Self and Self – Confidence in Narratives of Polish Entrepreneurs. The Paradox of Individualistic Collective Identity. In: ed. by S. Partycki Nowoczesność – Ponowoczesność. Społeczeństwo Obywatelskie w Europie Środkowo – Wschodniej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007
Krzysztof T. Konecki, "Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium folkloru fabrycznego", Przegląd Socjologii Jakościowej , Monografie, Tom 3, no 1, 2007,
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume3/PSJ_monografie_1.pdf (wznowienie publikacji z roku 1992, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Folia Sociologica, 24)
Procesualne ujęcie organizacji. Interpretatywna socjologia organizacji i zarządzania, w: Krzysztof T. Konecki, Beata Glinka (red.) Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006
Krzysztof T. Konecki, Beata Glinka (red.) Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006,
https://www.wydawnictwo.uni.lodz.pl//index.php?akcja=prezentacja&id=345
'Reproduction of Organizational Culture. What Does Organizational Culture Recreate', Problems and Perspectives in Management, Vol. 4, issue 4: 26-41, 2006
Konecki, Krzysztof T., Kacperczyk, Anna, Editorial: From "a defense of doubting" to concept grounding, [w:] "Qualitative Sociology Review", Vol. II, Issue 3, December 2006, ss.3-4,
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume5/QSR_2_3_Editorial.pdf, 2006
Krzysztof T. Konecki, Izabela Ślęzak, Od Redakcji: Rozwój socjologii jakościowej w działaniu. Przegląd Socjologii Jakościowej. Tom II, Nr 1, 2006
Od Redaktorów Naukowych (współredakcja Tomu z Beatą Glinką) Problemy Zarządzania, 1: 5-10, 2006
Socjologia Gospodarcza Jako Socjologia Działań Ekonomicznych. Perspektywa socjologii jakościowej. Problemy Zarządzania, Nr 1: 11 - 25, 2006
Analiza danych jakościowych. Procesy i procedury. Przegląd Socjologiczny. Nr 4: 267 - 282, 2005
Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom 1, no 1, 2005
Zobacz: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume1/PSJ_1_1_Konecki.pdf
Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof T. Konecki, Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa: Scholar, 2005
Zobacz: http://www.scholar.com.pl/cgi-bin/scholar/zamow_1412?tpU2hhnF;;128
Wprowadzenie (wspólnie z E. Hałas) w: Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof T. Konecki, Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa: Scholar, 2005
Problem interakcji symbolicznej a konstruowanie jaźni, w: Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof T. Konecki, Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa: Scholar, 2005
Teoria ugruntowana a kontekst odkrycia. Naturalna historia pewnego badania. W: Red. Jacek Leoński, Agnieszka Kołodziej - Durnaś, W kręgu socjologii interpretatywnej - zastosowanie metod jakościowych. Szczecin, USz, Economicus, 2005
Konecki , Krzysztof T., Kacperczyk, Anna M. & Marciniak, Lukasz T. (2005, September). Polish Qualitative Sociology: The General Features and Development [43 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 6(3), Art. 27. 2005.
Zobacz: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-05/05-3-27- e.htm
Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno - symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa: Scholar. 2005 Zobacz: Spis treści
http://www.scholar.com.pl/cgi-bin/scholar/zamow_1443?tpU2hhnF;;174
The problem of symbolic interaction and of constructing self, w: Qualitative Sociology Review, Vol. 1, No 1, 2005
Zobacz: www.qualitativesociologyreview.org
Editorial - Qualitative Understanding of Others and Qualitative Sociology, w: Qualitative Sociology Review, Vol. 1 No 1, 2005
Zobacz: www.qualitativesociologyreview.org
Piotr Chomczyński (współautor), Kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Zeszyty Naukowe, 58, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. 2005
 Krzysztof T. Konecki, Andrzej Malewski, hasło, Encyklopedia Socjologii, Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa. 2005
Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński, Wymiar merytokratyczny i sieciowy w percepcji menedżerów polskich firm produkcyjnych W: Organizacja i Kierowanie, Nr 3 (117). 2004
Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwami japońskimi, MBA, 6. 2004
Wpływ kultury organizacyjnej na praktyki zarządzania, w: Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI. Wieku - Od teorii do praktyki. Tom 1. Praca zbiorowa, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej. 2004
Wpływ polityki personalnej na stosowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy.W: red. E. Kryńska, Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Warszawa: IpiSS. 2003
Praca - Gospodarka - Społeczeństwo, red. K. Doktór, K. Konecki, W. Warzywoda - Kruszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2003
Odczarowanie świata dotyczy także miłości. W: Praca - Gospodarka - Społeczeństwo, red. K. Doktór, K. Konecki, W. Warzywoda - Kruszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2003

>>> Kompletny wykaz publikacji <<<
Relations
study
development
 
 
 
 
 
 
 
 
Polish Sociological Association.
 
 
 
 
d
 
 
Articles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
list
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Krzysztof Tomasz Konecki